MẶT BẰNG

Cara River Park   |   Mặt Bằng   |   Tháp A
KIẾN TRÚC MẶT BẰNG TẦNG 4