MẶT BẰNG

Cara River Park   |   Mặt Bằng   |   Tháp B
KIẾN TRÚC MẶT BẰNG TẦNG 3